1103 Views |  Like

Voor-bode

Agtergrond
Die titel van Cas Vos se nuutste bundel dui nie op ’n onheils boodskap nie, maar eerder op die draer of draers van
boodskappe van hoop. Dié tema word reeds in die openingsgedig in die vooruitsig gestel, waar die môrester die opdrag kry om deur die donker te kyk na waar “duister soos ’n vlermuis / vlug voor die nag hom verlaat.”
Alhoewel die nag, donkerte, pyn en ellende die grondstof van baie gedigte is, word hierdie gegewe as die
vertrekpunt na iets anders gesien, soos Plato se grot in
die gedig “In die begin …”. Hier, “waar misteries teen die
wand flikker”, het die spreker reeds “voorspooksels” gekry van
sy taak. Uit hierdie donker maar veilige ruimte word die mens van sy geboorte af met al sy erflike belastheid gestoot om met sy woorde die wêreld te verken, sy ervarings op te teken en ’n boodskap oor te dra. Saam met ander bodes, soos engele, heiliges, skeppers en
geliefdes verken die bundel oorloë, rampe en pyn, maar ook liefde, medemenslikheid en skoonheid. Ten slotte bely die digter dat al sy vermoëns net “ten dele” is, maar dat hy wel verskans is teen die pyn van ’n geknakte liggaam “tot die volheid my / onverhoeds verras.”
Die bundel bevat ’n aantal knap vertalings uit die werk van
die Griekse digters Konstantinos Kavafis en Giorgios Seferis, wat in aansluiting met die temas van die digter se eie werk deur die bundel versprei is.
Die skrywer
Cas Vos het reeds sewe digbundels op sy kerfstok en het naas
poësie ook teologiese publikasies die lig laat sien. Sy vertaling uit klassieke Grieks, Fragmente van die Ilias (2014), sy mees onlangse literêre werk, is goed deur die kritiek en die publiek ontvang.
Facebooktwitter