1118 Views |  Like

‘n Kykie na “Skryn”

Agtergrond
Die woord “skryn” het verskillende betekenisse: ’n Skryn is ’n klein kissie of houer waarin kosbaarhede soos juwele bewaar word, en as werkwoord kan die woord dui op afskuur of -skaaf (soos wat ’n skrynwerker doen) of op ’n pynlike wrywingsproses (vandaar die beskrywing van ’n ervaring as “skrynend” of “skrynerig”). Alhoewel
al hierdie betekenisse geaktiveer word in Emma Bekker se
debuutdigbundel, sal die leser vergeefs soek na konvensionele “vroulike” skatte soos juwele, klere en meubels. Reeds in die tweede gedig is daar ’n aanduiding van wat in die res van die bundel te wagte gaan wees: In hierdie herinnering aan ’n ontwrigtende kinderervaring, word die dogtertjie se krytblikkie, versier met ’n afbeelding van die Taj Mahal, ’n soort skryn word waaraan sy
kan vashou. Algaande ontvou die beweging tussen die skrynende en die kosbare wat as gedigte bewaar word en word die bundel self die skryn.
’n Tweede belangrike tema in die bundel is die verkenning van ’n enigsins ongewone, onkonvensionele vroulikheid. Al open die bundel met ’n kwatryn oor die gewone buurt met “’n drankwinkel, ’n pawn shop en die Spar” waar die digteres woon, word hierdie skynbaar gewone voorstedelike bestaan gou die vertrekpunt van waar verskillende enigsins alternatiewe en onkonvensionele vroulikhede ondersoek word. Sy maak die luike van die
binnekamer oop en ervaar tuin, veld en stad; sy herken die t
ierboskat in haar skootkat én in haarself; in die
liefdespel wil sy niemand se baby wees nie; sy waag dit om op ’n tweede wittebrood die jas van “onverpoosde
verantwoordelikheid” uit te trek en in die kombuis gee sy haar
oor aan die sinnelike vreugde – en soms selfs
wrede – van kosmaak.
Bewaring en blootstelling, kwesbaarheid en krag, sinnelikheid en spiritualiteit word in hierdie bundel verwoord deur ’n vaardige digteres wat sowel die tug van die kwatryn, die liriese van kabaretagtige verse as vryer, narratiewe verse beheers.
Die outeur
Emma Bekker het in Bulawayo, Newcastle en Standerton groot
geword en aan UP gestudeer. Sy woon tans in Johannesburg met haar gesin. Sy het as televisieteksskrywer en -televisieregisseur gewerk en het ’n hele aantal kabarettekste op haar kerfstok. Tans bedryf sy haar eie masseerterapiesaak.
Skryn is haar eerste digbundel.
Verkoopsmoontlikhede
Liefhebbers van poësie, veral vroulike lesers wat met die kompleksiteit van ’n eietydse stedelike werklikheid te doen het.
Facebooktwitter