232 Views |  Like

Kom slyp jou Afrikaans

Wil jy graag jou skriftelike Afrikaans verfyn? Kom (her)ontdek ʼn paar geheime van goeie taalgebruik in die Kom-slyp-jou-Afrikaans-werkswinkel op Woensdag 29 Maart by die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl.

Dié werkswinkel deur die taalkenner Tom McLachlan sal veral jou kennis van leestekens en skryfwyses (vas of los; koppeltekens en deeltekens; hoofletters en kleinletters) verfris. ʼn Klompie gereelde foute, soos woorde wat verkeerd gebruik of gespel word, sal behandel word en jy sal ook vrae oor jou eie taalprobleme kan vra.

McLachlan is ʼn beroepstaalpraktisyn wat, ná ʼn draai in die sekondêre en tersiêre onderwys, die grootste deel van sy loopbaan in taaldienste gewerk het. As lid (en voorsitter) van die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns was hy ten nouste betrokke by die negende en die tiende uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls en medeontvanger van die CJ Langenhoven- en die CL Engelbrecht-prys. Hy was medeskrywer van X-Kit Afrikaans for English speakers, wat met ʼn ATKV-Veertjie bekroon is, die skrywer van die taalgedeelte van die HAT Taal- en Feitegids en ʼn medewerker aan verskeie woordeboeke. In 2015 ken die Akademie die CJ Langenhovenprys vir Taalwetenskap aan hom toe. Sedert sy aftrede is hy ʼn aktiewe vryskuttaalpraktisyn.

Die werkswinkel kos R150 per persoon en vind van 08:30 tot 16:00 in die Konferensielokaal in die Besoekersentrum by die Taalmonument plaas. Dit vorm deel van ʼn gewilde reeks kursusse en werkswinkels wat jaarliks deur die Afrikaanse Taalmuseum en -monument aangebied word. Die reeks fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede en sluit onderwerpe soos rekordbestuur, argivering, boekherstel (inleidend én gevorderd), taaltoerisme, stersirkelsfotografie en slangbewusmaking en -hantering in. Voorstelle vir addisionele werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Vir meer inligting, kontak Amira Clayton by tel. 021 863 0543/4809  of stuur ʼn e-pos na kommunikasie@taalmuseum.co.za.

 

Improve your Afrikaans

Do you need help to perfect your written Afrikaans? Come (re)discover some secrets of good Afrikaans language use in the “Kom slyp jou Afrikaans” workshop on Wednesday 29 March at the Afrikaanse Taalmonument in Paarl.

The workshop, by language specialist Tom McLachlan, is aimed at mother tongue speakers or second-language speakers who have an excellent knowledge of Afrikaans and wish to improve their Afrikaans writing skills. It focuses on punctuation marks and the styling of compounds (one or two words; hyphens; capital and small letters). Some regular mistakes will be discussed and attendees will get an opportunity to ask questions about their own language problems. The workshop will be presented in Afrikaans.

The attendance fee is R150 per person. The workshop takes place from 08:30 to 16:00 in the Conference Room in the Visitor Centre at the Taalmonument. It forms part of a series of popular courses and workshops presented annually by the Afrikaanse Taalmuseum en -monument. The series focuses on the development of basic professional skills and includes subjects such as records management, archiving, book repair (introductory and advanced), language tourism, star trails photography and snake awareness and handling. Anyone interested in related subjects are welcome to make suggestions for additional workshops. For more information, contact Amira Clayton at tel. 021 863 0543/4809 or e-mail kommunikasie@taalmuseum.co.za.

Facebooktwitter